Atelier Royer

Waar wij jouw kunst restaureren en conserveren.

Diensten

Restauratie zijn alle ingrepen en onderzoeken die nodig zijn om het kunstwerk terug te brengen naar de originele bedoeling van de kunstenaar.
Onder actieve conservatie vallen alle acties die nodig zijn om toekomstoge verliezen of verval van het kunstwerk te voorkomen. Het bevat alle noodzakelijke ingrepen die nodig zijn om het kunstwerk in de toekomst te behouden.
Preventieve Conservering zijn alle mitigerende acties die worden uitgevoerd om de omgeving waar de collectie is opgeslagen te verbeteren en de collectie te beschermen tegen verdere schade.

Projecten

Deze restauratie is gerealiseerd in 2019 in Atelier Royer
Deze restauratie is gerealiseerd in 2019 in Atelier Royer
Deze restauratie is gerealiseerd in 2019 in Atelier Royer
Deze restauratie is gerealiseerd in 2019 in Atelier Royer